Bröttjehaga / Hareryd
Landsbygdsprojekt: Bröttjehaga / Hareryd

Detta är ett erbjudande för dig som bor på landsbygden och som vill ha en stabil uppkoppling till TV, bredband och telefoni. Vad ingår i landsbygdsprojektet? Citynätet står för allt tekniskt material (slangar, kablar och brunnar och skåp). Vi tar fram markavtal, underlag för beställningar, projektering och tillstånd. Våra tekniker blåser fiber, utför håltagning och monte...
Beställning Beställning 11 st 100%
Möjliga anslutningar: 11 st
Minimikrav
Vi behöver 11 st beställningar för att gå vidare